Partner: COMFiXCOMFiX

Outsourcing IT

Informatyka jest bardzo szeroką dziedziną. Trudno jest zatrudniać w firmie osobę, która opanowałaby wiedzę z zakresu informatyki w stopniu pozwalającym rozwiązać każdy problem infrastruktury informatycznej. Z kolei stworzenie zespołu, który podołałby temu zadaniu, jest nieopłacalne. Korzystniej jest powierzyć informatykę firmie posiadającej doświadczenie i specjalistów z branży IT, a samemu skupić swoje zasoby i środki finansowe na własnej działalności.

Outsourcing – wydzielenie ze struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa niektórych realizowanych przez nie samodzielnie funkcji i przekazanie ich do wykonania innym podmiotom. Outsourcing pozwala na koncentrację procesów zarządczych na zasadniczych celach i kluczowych kompetencjach organizacji. źródło: Wikipedia

Zalety:

 • stałe wsparcie specjalistów bez potrzeby ich zatrudniania we własnej firmie (niewrażliwość na urlopy, choroby, oszczędność)
 • brak konieczności inwestowania w zaplecze techniczne
 • brak konieczności kupowania sprzętu zapasowego, który stosuje sie w przypadku awarii
 • bezpieczeństwo danych
 • zmniejszenie ryzyka wystąpienia awarii
 • szybkość i skuteczność rozwiązywania problemów
 • możliwość skoncentrowania się na kluczowych obszarach działania firmy
 • niskie, stałe koszty

Działamy na podobnych zasadach do agencji ochrony. W zamian za miesięczny abonament zapewniamy:

 • Szybką reakcję w razie awarii
 • Sprzęt zastępczy
 • Nadzór nad bezpieczeństwem sieci komputerowej
 • Właściwą konfigurację komputerów
 • Wykonywanie kopii bezpieczeństwa ważnych danych
 • Uzupełnienie materiałów eksploatacyjnych - papier do drukarek, tusze, tonery
 • Fachową pomoc i doradztwo w sprawach komputerowych
 • Rozwiązanie problemów ze sprzętem i oprogramowaniem
 • Rabaty na sprzęt, oprogramowanie i usługi
 • Nieprzerwaną prace Państwa firmy