Outsourcing IT

Informatyka jest bardzo szeroką dziedziną.

Trudno jest zatrudniać w firmie osobę, która opanowałaby wiedzę z zakresu informatyki w stopniu pozwalającym rozwiązać każdy problem infrastruktury informatycznej. Z kolei stworzenie zespołu, który podołałby temu zadaniu, jest nieopłacalne. Korzystniej jest powierzyć informatykę firmie posiadającej doświadczenie i specjalistów z branży IT, a samemu skupić swoje zasoby i środki finansowe na własnej działalności.

outsourcing - polega na wydzieleniu w całości lub w części pewnych zadań, funkcji i procesów, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa, ale nie stanowią jego podstawowej działalności. Rozwiązanie to pomaga zmniejszyć koszty działalności operacyjnej, przy jednoczesnym podniesieniu jakości i skuteczniejszej kontroli oraz daje możliwość skupienia się na działalności podstawowej. źródło: Joanna Cecelak Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku. Nauki Ekonomiczne, tom XVIII, 2013 s. 1.

Dowiedz się więcej o cyberprzestępczości już teraz

Prowadzimy szkolenie RODO,
Jak bardzo jesteś narażony/a w internecie ?

 

Działamy na podobnych zasadach do agencji ochrony. w zamian za miesięczny abonament zapewniamy:

 • Szybką reakcję w razie awarii
 • Sprzęt zastępczy
 • Nadzór nad bezpieczeństwem sieci komputerowej
 • Właściwą konfigurację komputerów
 • Wykonywanie kopii bezpieczeństwa ważnych danych
 • Uzupełnienie materiałów eksploatacyjnych - papier do drukarek, tusze, tonery
 • Fachową pomoc i doradztwo w sprawach komputerowych
 • Rozwiązanie problemów ze sprzętem i oprogramowaniem
 • Rabaty na sprzęt, oprogramowanie i usługi
 • Nieprzerwaną prace Państwa firmy

Zalety

 • stałe wsparcie specjalistów bez potrzeby ich zatrudniania we własnej firmie (niewrażliwość na urlopy, choroby, oszczędność)
 • brak konieczności inwestowania w zaplecze techniczne
 • brak konieczności kupowania sprzętu zapasowego, który stosuje sie w przypadku awarii
 • bezpieczeństwo danych
 • zmniejszenie ryzyka wystąpienia awarii
 • szybkość i skuteczność rozwiązywania problemów
 • możliwość skoncentrowania się na kluczowych obszarach działania firmy
 • niskie, stałe koszty